Wangelgebied Negenoord

LET OP! Momenteel is het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd nog niet toegankelijk!

Natuurgebied Negenoord blijft voorlopig nog gesloten en is dit weekend (24 juli en 25 juli) nog niet toegankelijk voor het publiek. Op maandag 26 juli a.s., zal opnieuw een evaluatie voor dit gebied opgemaakt worden en zal er een 1ste update volgen mbt het al dan niet openstellen van het wandelgebied Negenoord na inspectie ter plaatse.

Gelieve onze sociale media kanalen regelmatig te raadplegen om na te gaan wanneer de waterrecreatie en het natuurgebied Negenoord/Kerkeweerd terug opengesteld zal zijn!

 

Centraal in het RivierPark Maasvallei ligt Dilsen-Stokkem met typische kleinschalige  landbouwlandschappen met boomgaarden en Maasheggen. De stadjes Stokkem en Oud-Dilsen zijn ankers van een rijke Maaslandse streekgeschiedenis. Vanaf het bezoekerscentrum De Wissen in Stokkem ben je zo in het natuurgebied Negenoord. Het gebied is ca. 200 ha groot. Dit gebied is door grindwinning herschapen in een gebied van grote waterplassen. 

De ondiepe waterzones en kleine plassen zijn omgeven door ecologisch  rijke oevers. Een “must see” voor vogelliefhebbers zijn de waterpartijen in Negenoord, maar ook het iets noordelijker gelegen natuurgebied Bichterweerd is een echt paradijs voor steltlopers en  andere watervogels. De Oude Maas in  Dilsen is een van de markantste oude Maasmeanders in de Maasvallei. Kom dus naar Dilsen-Stokkem en beleef het RivierPark Maasvallei door en door.

Toegankelijkheid: Het wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd is momenteel niet toegankelijk!

Meer info:
Dienst Toerisme Diilsen-Stokkem          (loketunit parking De Wissen)
Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem
T +32 89 75 21 71