Grind draagt zijn steentje bij

Deze ”steentjes” uit de Maasrivier legden via de Maas echter een ongelofelijke weg af vanuit de Ardennen. Dat ene kleine steentje uit de vroegere stroomgebieden van de Maas, zit later misschien wel bij u in de fundering of in de muren bij uw thuis of in uw straat. 

Tegenwoordig wordt er op een duurzame manier gedacht over grindontginning. Ontginningsbedrijf Steengoed Projecten kijkt niet alleen naar het commerciële, maar in eerste instantie naar  herbestemming van de gebieden met een maximale maatschappelijke return. Dankzij de herbestemming van deze grindgebieden wordt zowel de toekomst van Limburg als van duizenden werknemers die in de grindverwerkende industrie actief zijn veilig gesteld. Daar komt nog bij dat er unieke nieuwe natuur- en recreatieparken ontstaan die perfect zijn voor actieve natuur- en waterbeleving.

De site Bichterweerd, nabij Rotem, is één van deze uitzonderlijke omgetoverde grindgebieden. Het is momenteel een paradijs voor een verscheidenheid aan zeldzame vogelsoorten. Als je meer een actieveling bent, kan je genieten van het spectaculaire uitzicht op deze site vanop de dijk tijdens een wandeling of een fietstocht.

De site Bichterweerd is maar één voorbeeld van de verschillende gebieden die samen het Rivierpark Maasvallei vormen. In dit Rivierpark is er voor ieder wat wils, van wandelen, fietsen tot avontuurlijke waterbeleving!

 

Aansluitend aan Booien-Veurzen werd het project Elerweerd opgestart. 
De Maas maakt dankbaar gebruik van vakkundig aangelegde overstromingsgebieden.Aansluitend aan Booien-Veurzen werd het project Elerweerd opgestart. Ook hierdoor zal op termijn een bijdrage geleverd worden aan de rivierveiligheid. Tot die tijd vinden er indrukwekkende grondwerken plaats. Graafmachines rijden af en aan om het grind vrij te leggen voor ontginning. Dit gebeurt door een “diepknijper” die aan een tempo van 900 ton (30 vrachtwagens) per uur  grind en zand ophaalt. Na verwerking wordt dit in verschillende maten grind en zandsoorten aan de beton- en asfaltklanten geleverd.
Zo snel mogelijk na de ontginning wordt het gebied conform vergunning herschapen in een prachtig natuurgebied. Hierop is het wel nog even wachten… Initiatiefnemers voor dit project zijn grindbedrijf Steengoed Projecten en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
Geleidelijk aan verdwijnen door deze ontginning 170 hectare landbouwgronden. Dit wordt gecompenseerd door de aanleg van een irrigatienetwerk naast de Elerweerd waardoor in de toekomst 550 hectare landbouwgrond kunnen beregend worden zodat de landbouwers optimale teelten kunnen realiseren.