Stokkem

Stokkem was één van de 10 steden van het graafschap  Loon. Op de heuvel waarop het kasteel Carolinaberg staat, bevond zich tot 1702 een middeleeuwse burcht.
De graven van Loon lieten de burcht bouwen om eventuele aanvallen vanuit omliggende gebieden af te slaan. Deze strategische plaats in de buitenbocht van een Maasmeander (nu genaamd “Den Ouzeir) lieten ze omgorden met grachten en wallen. Stokkem kreeg dan al in 1244 de nodige stadsrechten, maar wellicht juist daardoor herhaaldelijk geplunderd en verwoest. Dit stadje werd bekend door zijn bloeiende vlechtnijverheid. Bij wet van 19 juli 1985, opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1985, werd aan verscheidene gemeenten de titel van stad toegekend. Op 27 november 1985 besloot de gemeenteraad van Dilsen de naamswijziging Dilsen-Stokkem, vermits Stokkem de titel van stad had voor de Franse Revolutie, maar hem onder het Hollandse bewind weer verloor. In het Koninklijk Besluit van 28 juli 1987 verscheen de vestiging om aan de gemeente Dilsen-Stokkem de titel van stad toe te kennen. Meteen hadden alle Loonse steden het stadsrecht teruggekregen.