Rotem

Rotem zou oorspronkelijk in het bezit van de Duitse  keizer Frederik Barbarossa geweest zijn. De parochie Rotem wordt voor het eerst in een akte van 1202 vermeld. De eerste kerk van Rotem lag aan de Maas  en was van keien gebouwd. In 1568 werd ze door de troepen van Willem van Oranje geplunderd. Een fiere getuige uit het verleden is Ommerstein, een van de mooiste kastelen langs de Maas. Rotem werd tot in de 19de eeuw herhaaldelijk blank gezet door de talloze overstromingen van de Maas. Om die reden verhuisde ook deze dorpskern naar de andere kant van de Rijksweg.