Elen

Elen is een typisch Maaslands landbouwerdorp met een schilderachtige dorpskern. De aanwezigheid van enkele prehistorische gebruiksvoorwerpen uit de steen-en bronstijd wijst erop dat Elen al heel vroeg door mensen bewoond werd. De oudste geschreven bron, waarin de naam Elen als Yelne vermeld staat, is de oorkonde. Op 24 juli 1741 schonk de prins-bisschop Elen aan baron Thomas C. van der Marck, eigenaar van Sipernau. De naam Sipernau komt al in 1259 voor. Het huidige kasteel Sipernau werd door Thomas Cornelius van der Marck (1705-1744) gebouwd. Ridder Theodoor Olislagers (1787-1861) liet een verdieping en ook de toren bijbouwen