Maascentrum de Wissen

Milieu en natuur zijn kernbegrippen voor het provinciaal beleid van onze groene provincie. Het PNC (Provinciaal Natuurcentrum) speelt een centrale rol in deze provinciale ondersteuning. Het staat in voor natuuronderzoek, sensibiliseren en natuur-en milieueducatie. In dit kader worden diverse initiatieven genomen zoals het organiseren van educatieve projecten voor scholen. Het PNC is ook deels gehuisvest in het bezoekersonthaal Maascentrum De Wissen waar tal van educatieve projecten worden aangeboden in samenwerkingsverband met Maascentrum De Wissen.