Wandelen aan de Maas

Wandelen

Wandelgebieden Dilsen Stokkem

Wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd

De twee plassen van Negenoord zijn het resultaat van ontgrinding. Recent werden er herinrichtingswerken in het kader van de hoogwaterbeveiliging uitgevoerd. Mede door deze werken van nv De Scheepvaart heeft het gebied optimale kansen gekregen om zich terug te ontwikkelen. De natuur zal het gebied in geen tijd weer inpalmen en groen kleuren.

Kerkeweerd is het meest soortenrijke terrein langs de Maas als het om planten gaat. Het reliëf is er ontstaan na ontgrinding en opvulling, gevolgd door enkele overstromingen van de Maas en vertoont een V-vormige plas. Het bevindt zich binnen de bedding van de rivier en wordt bij hoog water ingenomen door de Maas. Zo worden er allerhande zaden aangevoerd die in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee te toon stellen.

Limburgs Landschap vzw (www.limburgs-landschap.be) beheert het gebied. Dit door inzet van Galloways en Koniks die er jaarrond ingezet worden en zo de ontwikkeling van graslanden, struwelen en ooibossen sturen.

Toegankelijkheid

De rode, oranje en groene wandelingen van het wandelgebied Stokkem begeleiden je moeiteloos door het gebied. Je kan er ook vrij struinen, maar laat je niet verrassen door de grootte van het gebied. De groene wandellus (2,5 km) werd bovendien volledig toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.

(www.rlkm.be)
Wandelkaart Stokkem: € 2,50

 

Wandelgebied De Broeken

De naam ‘Broek’ wijst op een nat, moerassig gebied. Door het feit dat er meerdere ‘broeken’ waren, veranderde de enkelvoudige benaming ‘broek/breuk’ in de meervoudsvorm ‘broeken/breuk’.

Eerst dacht men dat ‘De Breuk’ in Elen oorspronkelijk van een Oude Maasarm voorkwam. Uit oude archieven blijkt echter dat er sinds vele eeuwen door Elenaren turf uit de grond werd gehaald. Turf ontstaat door opstapeling van een gedeeltelijk omgezette veenmosvegetatie. Een turfpakket groeit uiterst langzaam aan zodat verondersteld mag worden dat De Broeken gedurende vele honderden jaren een klein veengebied is geweest. De huidige vijvers zijn dan ook ontstaan door het winnen van turf.

Het natuurgebied De Broeken is een beschermd natuurgebied, meer bepaald gelegen in een Vogel- en Habitatrichtlijngebied. De plantengroei is zeer gevarieerd. In een gebied met dergelijke vegetatie broeden dan ook vele soorten vogels.

Toegankelijkheid

Via het knuppelpad kan er gemakkelijk gewandeld worden in het gebied.

 

Wandelgebied Bergerven

Natuurgebied Bergerven strekt zich uit over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem. Bergerven ligt aan de rand van het Kempisch Plateau in een historische meander van de Maas. Door ontgrinding tussen 1973 en 1992 ontstonden er verschillende plassen, samen goed voor ruim 50 ha open water.

Tussen 2007 en 2010 werd natuurgebied Bergerven ingericht. Door dit natuurinrichtingsproject werd de natuurwaarde van dit gebied nog verhoogd. Zo werd ruimte gemaakt voor boomrijke natte & droge heidevelden, heischrale graslanden en (brem)struwelen.

Langs het noordelijke deel van de grootste plas werden landtongen en ondiepe zones gecreëerd. Een ideaal biotoop voor amfibieën. Bergerven doet het ook goed wat vogels betreft. Zelf kan je naar vogels turen vanuit de vogelkijkhut.

De openheid van natuurgebied Bergerven proberen we te verzekeren door extensieve begrazing met Galloway runderen en Konikpaarden, maai- en hakhoutbeheer.

Toegankelijkheid

Er zijn 4 startplaatsen.
- Kapel van de Weerstand, Rotem
- Driepaalhoeve, Dilsen
- Ketelstraat, Neeroeteren
- Kerkplein, Opoeteren
Voor rolstoelgebruikers is er een wandeling van 2,7 km met start aan de Kapel van de Weerstand (groene lus).

(www.rlkm.be)
Wandelkaart Bergerven: € 2,50

 

Rivierpark Maasvallei & Maasverkenners

Lees meer over het Rivierpark Maasvallei & Maasverkenners

 

Nationaal Park Hoge Kempen

Lees meer over het Nationaal Park Hoge Kempen