Wandelgebied Negenoordkerkeweerd

Centraal in het RivierPark Maasvallei ligt Dilsen-Stokkem met typische kleinschalige landbouwlandschappen met boomgaarden en Maasheggen. De stadjes Stokkem en Oud-Dilsen zijn ankers van een rijke Maaslandse streekgeschiedenis.Vanaf het bezoekerscentrum De Wissen in Stokkem ben je zo in het natuurgebied Negenoord. Het gebied is ca. 200
ha groot. Dit gebied is door grindwinning herschapen in een gebied van grote waterplassen.
De ondiepe waterzones en kleine plassen zijn omgeven door ecologisch rijke oevers. Een “must see” voor vogelliefhebbers zijn de waterpartijen in
Negenoord, maar ook het iets noordelijker gelegen natuurgebied Bichterweerd is een echt paradijs voor steltlopers en
andere watervogels. De Oude Maas in Dilsen is één van de markantste oude
Maasmeanders in de Maasvallei. Kom dus naar Dilsen-Stokkem en beleef het Rivier-Park Maasvallei door en door.

Wandelkaarten, wandelbrochures en fietskaarten zijn te koop op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem.

 

www.rivierparkmaasvallei.eu
www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Wandelbox Rivierpark
Maasvallei is verkrijgbaar op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem voor €12 of kaarten zijn afzonderlijk te koop aan € 2,50 per wandelgebied (Stokkem, Elen, ...)