Wandelgebied Negenoordkerkeweerd

Het natuurgebied Negenoord is ca. 200 ha groot en wordt in het westen grotendeels begrensd door een Maasmeander. Na tientallen jaren van grindontwinning ontstonden in Negenoord verschillende grote en diepe plassen. Op deze zogenaamde Oude Maas van Stokkem kan je het gebied vanaf het water ontdekken met een fluisterboot of kamperen op een vlot. De twee plassen van Negenoord zijn het resultaat van ontgrinding. Mede door de werken van de Vlaamse Waterweg en de samenwerking van het Herstructureringscomité heeft het gebied een optimale kans gekregen om zich terug te ontwikkelen, terwijl ook de hoogwaterbeveiliging van de binnendijkieden in belangrijke mate verbeterde.
Limburgs Landschap vzw beheert het gebied.

Kerkeweerd is het meest soortenrijke terrein langs de Maas als het om planten gaat. Het reliëf is er ontstaan na ontgrinding en opvulling, gevolgd door enkele overstromingen van de Maas en vertoont een V-vormige hals. Zo worden er allerhande zaden aangevoerd die in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee ten toon stellen.

Door het inzetten van Gallowayrunderen en konikpaarden kan dit gebied de kans krijgen aan meer open vegetaties. De combinatie van runderen en paarden is interessant, omdat de dieren op verschillende wijze grazen en een voorkeur voor andere planten hebben.

Wandelkaarten, wandelbrochures en fietskaarten zijn te koop op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem.

 

www.rivierparkmaasvallei.eu
www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Wandelbox Rivierpark
Maasvallei is verkrijgbaar op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem voor €12 of kaarten zijn afzonderlijk te koop aan € 2,50 per wandelgebied (Stokkem, Elen, ...)